FUNKTIONELL TRÄNING

FUNKTIONELL TRÄNING

Funktionell träning är inget nytt, vi har hållit på med det i flera år. Idrottare och kraftkarlar lyfte, böjde och vred redan för hundra år sedan. Funktionell träning som begrepp innebär en utveckling av det som har funnits i flera år. Vi är utformade för att röra oss på detta vis och genom funktionell träning förbereder vi oss för vårt dagliga arbete. Funktionell träning kan definieras som rörelse eller träning som hjälper oss att utföra våra sysslor på ett bättre och effektivare sätt.

DE GRUNDLÄGGANDE PRINCIPERNA INOM FUNKTIONELL TRÄNING

Om vi vill träna funktionellt måste vi först använda funktionella redskap – redskap som låter kroppen röra sig obehindrat. Dessa redskap gör att vi kan utföra en rad olika rörelser som engagerar hela kroppen. De nyckelbegrepp som vi ska försöka uppnå i vår träning är följande:

 • Rörelserna ska sträcka sig över alla tre rörelsenivåer.
 • Rörelserna ska integreras så att vi använder hela kroppen.
 • Rörelserna ska vara väl genomtänkta så att vi utmanar både hjärna och kropp när vi rör oss.

Vi ska sikta på att stå på egna ben och nudda golvet i rörelsen. Vår enda kontakt med golvet är genom fötterna så det är viktigt att vi utmanar kroppen och tränar på detta vis.

Det ska även vara roligt med funktionell träning. Kroppen ska utmanas fysiskt och mentalt när vi tränar och detta gör vi med funktionell träning – särskilt när vi använder roliga redskap.

FÖRDELAR MED FUNKTIONELL TRÄNING

Det finns många fördelar med funktionell träning. Du kan uppnå i stort sett vad du vill när du tränar funktionellt. De flesta hälso- och träningsmålen kan uppnås genom att använda en rad olika funktionella redskap och att välja rätt övningar, träningsvariabler och belastning.

Du kan träna:

 • Styrka
 • Kraft
 • Hastighet
 • Böjlighet och rörelseomfång
 • Muskulär uthållighet
 • Kondition

Vi kan använda funktionella träningsredskap för att:

 • Uppnå en metabol träningseffekt som hjälper oss att bli av med kroppsfett 
 • Få en intensiv konditionsträning som förbättrar vår aeroba respektive anaeroba energiomsättning
 • Träna för att uppnå idrottsspecifik kondition
 • Underlätta skadeförebyggande och rehabilitering vid eventuella skador
 • Förbättra hållning
 • Förbättra kroppens funktion och möjlighet att utföra vardagssysslor
 • Arbeta med vem som helst, alltifrån nybörjare, ungdomar och äldre personer till idrottare. 

De mest populära träningstillbehören är: kettlebells, sportbagar, SAQ-stegar, SAQ-hinder, SAQ-hastighetshinder, boxningsutrustning, medicinbollar, core board, hantlar, skivstänger, redskapet ”landminan”, ViPR, TRX, bulgarian bags och indian clubs. Alla bidrar de till en bra träning.

Functional training

FRAMTIDENS FUNKTIONELLA TRÄNING

Funktionell träning kommer aldrig riktigt att försvinna. Nu har man satt ett namn på denna typ av träning. Allt eftersom allmänheten börjar inse fördelarna med denna typ av träning och förstå att fasta maskiner inte är så bra för oss kommer vi att se en ökad popularitet inom detta område. Vi kommer att se fler och fler gym med ytor för funktionell träning där medlemmar kan röra sig och ha roligt när de tränar. Detta är en viktig del av träningen. Den erfarenhet vi får när vi tränar funktionellt är rolig, full av utmaningar och mental och fysisk stimulans, utöver alla andra fördelar.

Förvänta dig att gymmen kommer att ha utrymme för funktionell träning, gruppledd funktionell träning och att fler medlemmar kommer att röra på sig!

Framtiden är spännande och våra medlemmar kommer att få en större upplevelse genom sin klubb – detta är vad det handlar om.

HITTA DIN PERSONLIGA TRÄNARE
 
 

WORLD CLASS INTERNATIONAL : BELGIUM | CROATIA | CZECH REPUBLIC | FRANCE | HUNGARY | POLAND | ROMANIA | SERBIA | SWEDEN